En tredjedel av alle mennesker - 2,3 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling.

  • 673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • Over 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene. 
  • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt. 
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte.


Hva er viktig i vår region?

I Norge er heldigvis situasjonen mye bedre, og de aller fleste innbyggerne i landet har tilgang til gode toaletter både hjemme, på jobb og på skolen. Likevel har vi en toalettutfordring her i Norge også, nemlig at mye søppel kastes i toalettet. 

Søppel i toalettet kan gi tette ledninger og oversvømmelser både hjemme hos deg selv og andre steder i avløpssystemet. Det kan føre til at det som blir kastet i toalettet havner i sjøen og på strender i lokalområdet, og det kan gi økt rottebestand. 

IVAR slår et slag for at alle har en søppelbøtte stående på badet!

Søppelbøtten har mye å si for om folk da velger å kaste ting her, istedenfor å kaste ting i toalettet. Selv om vi vet bedre, kastes det minst like mye i toalettet nå som tidligere. Engangskluter, q-tips, vaskefiller, sanitærbind og lignende skaper problemer.  

Don`t DO it! - Husk at kun tre ting skal i DO. Dopapir er den ene. Les mer om kampanjen og last ned spillet her! 

Toalettdagen
Historikk

Verdens toalettdag er en av de nyeste FN-dagene. Den har blitt markert av sivilsamfunnsorganisasjoner i en årrekke, men i 2013 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 67/291, som oppfordrer alle medlemslandene til å satse på utbygging av gode sanitærforhold for sine innbyggere. 

Verdens toalettdag har siden den gang blitt markert som en offisiell FN-dag. Det har de siste årene vært en positiv utvikling, og flere mennesker har fått tilgang på gode sanitære forhold.  Likevel er dette fortsatt en utfordring og byr på store problemer i dag.