Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Verdens toalettdag

Søndag 19.november markeres dagen over hele verden.

FN har utpekt 19 november som verdens toalettdag. Bakrgunnen for det er å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle. Temaet i år er "avløpsvann".

Toalettet redder liv

Globalt er det store utfordringer, og det er i dag 2,5 milliarder mennesker uten tilfredsstillende toalettforhold. Hele 869 millioner av disse må gå på do i naturen. Mange steder mangler grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann noe som har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. Over 1600 barn dør hver dag av sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene. I tillegg hindrer det sosial og økonomisk utvikling.

  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjonen. Når skoler installerer toaletter, øker jentenes deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem misnker faren for seksuelle overgrep
  • De alerede svakeste er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre, syke og utslitte.
  • FNs bærekraftsmål ønsker å sikre rent vann og bedre sanitærforhold til alle mennesker. Les om bærekraftmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold her.

Lokalt står vi ett slag for søppeldunken på badet!

Den lille avfallsdunken har mye å si for hva som kastes i do og ikke. Selv om vi vet bedre, kastes det mer avfall i toalettet nå enn tidligere. Ensganskluter, intimservietterer, q-tips, vaskefiller, sanitærbind og lignende skaper problemer og tette ledninger noe som i verste fall kan føre til oversvømmelse av avfløps-og kloakkvann hjemme hos deg. I tillegg havner mye mat - og fettavfall i do og i vasken. Selv om du gjerne blir kvitt problemet der og da, stivner fettet i avløpsrørene og ender opp som snaddermat for alle rottene i nabolaget. Les mer på www.fettvett.no

Don`t do it! - Husk at kun tre ting skal i do. Dopapir er den ene.

I oktober var vi med når avløpsrørene på Lura skulle inspiseres. Her drar driftsinspektør ved Sentralrenseanlegget på Nord-Jæren, Charly Holgersen en ca 4 meter "anaconda" med vaskefiller, engangskluter, intimservietter, sanitærbind, sokker m.m ut av avløpet. Hjelp oss å holde avløpet rent ved å ikke kast ting som ikke skal være der, i do!