Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Verdens toalettdag

FN har utpekt 19. november som verdens toalettdag. 

En tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet, sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling: 

  • 1 milliard mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • Over 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene. 
  • Investeringer i sanitære forhold utviklingsland øker landets BNP.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon, når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte.

FNs bærekraftsmål skal sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030.Bærekraftsmålene overtar for FNs tusenårsmålsom skulle halvere antall mennesker som ikke har tilgang på gode sanitære forhold. Det har vært liten framgang og vi er langt fra å nå dette målet.

LES MER OM BÆREKRAFTSMÅL 6: RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD