Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vant i Returkartonglotteriet

Ingunn Bodil Espeland ble nylig trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan nå feire en premie på 10 000 kroner. Lykkeloddet hadde hun selv laget av tomme drikkekartonger.

Siden 1997 har alle som skyller, bretter og stapper drikkekartonger samtidig deltatt i Returkartonglotteriet, som administreres av Grønt Punkt Norge. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1,6 millioner kroner. Denne gangen var det Ingunn Bodil Espeland fra Sandnes som vant 10 000 kroner.

IVAR IKS trakk ut den heldige vinneren blant alle kartongloddene som var kommet inn, og vi er glade for å kunne være med å belønne flinke kildesorterere.

– Dette er helt klart en hyggelig del av jobben. De som er flinke til å sortere og levere inn kartongene sine kan bli belønnet for miljøinnsatsen, sier Thore Jan Vistnes i IVAR.

I Norge forbruker vi om lag 720 millioner drikkekartonger hvert år, viser tall fra Grønt Punkt Norge. Det betyr at hver nordmann må kvitte seg med cirka 150 kartonger årlig. Omkring 70 prosent av befolkningen oppgir at de benytter seg av returordningene for gjenvinning av drikkekartonger. Og noen av disse følger eksempelet til Ingunn Bodil og gjør kartongene om til lodd i Returkartonglotteriet, som i 2013 er i gang på 17. året.

Ekstra verdifullt materiale
Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk sorterer og leverer inn kartonger. Gjenvinning er også med på å senke avgiften som er lagt på emballasjen, noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

Drikkekartonger er laget av ny fiber. Det vil si at det er første gang materialet er i omløp. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg, for eksempel som pizzakartong.

Dette er Returkartonglotteriet
 

  • Alle kan delta og vinne i lotteriet; privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og liknende.
  • Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner og 4 premier på 100 000 kroner.
  • Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette blir en ”kubbe”. Korker og lokk kan godt henge utenfor. For skolemelkskartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.
  • Deltaker skriver navn og telefonnummer på ”kubben” og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd.
  • Kubber trekkes på 85 forskjellige steder spredt over hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber, avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning.