Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Utvider Langevatn

Langevatn vannbehandlingsanlegg utvides for 1,1 milliarder kroner.

Byggingen begynner i oktober 2014 og anlegget skal stå ferdig i 2017/2018.

Anlegget vil få et samlet bruttoareal på 21.000 kvadratmeter og en grunnflate på 9700 kvadratmeter.

Det er forventet at anlegget vil ha kapasitet nok frem til år 2050.

Bakgrunn

- Økt kapasitetsbehov pga. økende befolkning.
- Ønske om å kunne fjerne farge, lukt og smaksstoffer fra vannet.
- Ønske om sterkere/flere hygieniske barrierer.

Prognoser viser at kapasiteten på dagens kilder vil være nådd innen få år. IVAR har vurdert nye kilder og anser Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune som mest aktuelt. Eksisterende kilder vil få status som reservekilder.

Forprosjektet beskriver en utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg på Langevatn med ozon og biofiltrering som nye prosesstrinn.

Dokumentasjon

Produksjonsselskapet Woldcam har startet arbeidet med å dokumentere byggeprosessen.

Selskapet installerer webkamera på Langevatn som skal ta bilder jevnlig de neste fire årene.

Som bildet under viser, er nybygget betydelig større enn det eksisterende bygget.

 

Bygg vist fra sør. Utvidelse med mørk grå takflate.


Illustrasjonsfoto.