Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Utbygging av SNJ

Utbyggingen på Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) er i full gang. Her ser du bilder fra det nye anlegget.

Det nye anlegget/utvidelsen er plassert inne i fjellet. Det bygges blant annet pumpestasjoner, nytt slamlager, sand- og fettfang, verksted, luftebasseng og flere sedimenteringsbasseng.

Se bilder fra det enorme anlegget:


Innenfor denne fjellinngangen skal det totalt sprenges ut ca. 250 000 m3 fjell.


Overingeniør Lars Skretting i IVAR viser vei rundt i de mørke gangene.


Det er mange dyktige medarbeidere som jobber inne i fjellet.


I fjellet er det mye løs stein på grunn av sprengningen.


Lars Skretting har et kart som viser skillet mellom det nye og det gamle anlegget. Flere steder et det overganger, som leder vei mellom det gamle og det nye.


Her bygges en liten del av utvidelsen.


Det er Kruse Smith som hjelper til med utbyggingen.

Bildene ble tatt under en befaring onsdag 21. januar 2015.

Utvidelse av SNJ

Utvidelsen av SNJ fører til at innbyggerne får renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass.

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er et kjemisk renseanlegg. Det ble satt i drift i 1992 og er dimensjonert for 240 000 personekvivalenter. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett vil 1 person bidra med 1 pe.

Dagens belastning til SNJ er ca. 300 000 pe (snitt, 2013). Prognosene viser sterk folkevekst i regionen de kommende år. Kapasiteten til SNJ må derfor utvides. Det nye anlegget dimensjoneres for 400 000 pe (trinn 1, 2035) og 500 000 pe (trinn 2, 2050).