Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Undheim får nå vann fra IVAR

Undheim i Time er nå koblet på IVARs ledningsnett og får drikkevann fra Langevannsverket.

Fram til nå har Undheim i Time fått vann fra Undheim vannverk. Det har vært problemer med kvaliteten på dette vannet, blant annet har det i perioder vært brunlig på farge og hatt ubehagelig lukt og smak. Innbyggerne på Undheim har også flere ganger måttet koke vannet før det kunne drikkes.

I 2007 ble det for alvor satt i gang et utredningsarbeid for å bedre vannforholdene for Undheim. Det ble da konkludert med at den beste løsningen var å legge en vannledning som kunne føre fram vann fra IVARs vannbehandlingsanlegg på Langevatn. Arbeidet har vært komplisert og tidkrevende, men 5. juni i år startet pumpene som sørger for at det nå er IVAR-vann i springen på Undheim.

11. juni foretok ordfører Reinert Kverneland den offisielle åpningen, sammen med elever og lærere fra Undheim skole.

Kari Eva T. Blixhavn og Lars Skretting har vært henholdsvis prosjektleder og byggeleder for IVAR.

Jærbladet har også omtalt åpningen av nytt drikkevann til Undheim.