Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

TV-aksjonen takker vannbransjen

TV-aksjonen "Vann forandrer alt" oppnådde rekordresultat og vil gi mer enn 1 million mennesker varig tilgang til rent vann.

Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen takker vannbransjen som stilte solidarisk opp for det gode formålet. IVAR IKS har støttet TV-aksjonen på flere måter.

Det ble som kjent rekordbeløp for årets TV-aksjon – og MER ENN 1 million mennesker vil få varig tilgang til rent vann som følge av dugnaden. Agnes, som vi kjenner fra TV-aksjonsfilmen, vil allerede på nyåret ha en brønn å gå til like ved hjemmet.


Disse vannglassene ble delt ut til mange bøssebærere i Stavangerregionen.

Norsk Vann kan med glede videreformidle hilsninger til vannbransjen fra de ansvarlige for årets TV-aksjon:

Hilsen fra generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp: "Tusen takk til Norsk Vann og vannbransjen! At dere som fagmiljø bidrar inn betyr mye for aksjonen. Vi får kunnskap og deres support gir troverdighet."

Hilsen fra aksjonsleder for TV-aksjonen, Kari Bucher: "Norsk Vann og vannekspertene har vært ekstremt viktige for mobilisering til årets TV-aksjon. Dette har vært et viktig bidrag til at Norges befolkning har forstått vannproblematikk, og dermed til rekordhøyt innsamlet beløp. Tusen, tusen takk!"

Norsk Vann er stolt av den innsatsen som vannbransjen kollektivt har stilt opp med, gjennom Norsk Vanns 20 oppnevnte regionale vanneksperter og de mange vannentusiastene rundt omkring. Både kommuner, interkommunale selskaper, samvirkevannverk, rådgiverfirmaer, leverandører, produsenter, interesseorganisasjoner, forsknings- og undervisningsmiljøer, fagblader mv. har stått på. Vi har overvåket aktivitetsnivået landet rundt og er imponert over engasjementet og kreativiteten. TV-aksjonen har i tillegg til midler til et svært viktig formål, også gitt god oppmerksomhet om viktigheten av vann, at vann ikke kan tas som en selvfølge og at det er spennende karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt innen vann. Norsk Vanns samarbeid med Kirkens Nødhjelp vil fortsette også etter TV-aksjonen, innenfor rammene av vår intensjonsavtale, som bl.a. handler om flere tiltak for rekruttering.

I Norsk Vann sin Bulletin nr. 4 kommer det en fyldig billedreportasje fra vannbransjens mobilisering landet rundt til beste for TV-aksjonen.