Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

To ledige stillinger

IVAR søker nå etter driftstekniker og seksjonsleder i Strand/Hjelmeland. Søknadsfrist: 15.11.2015.

 

Seksjonsleder

Leder for seksjon Strand/Hjelmeland VA har fått ny stilling internt og vi søker derfor etter hans etterfølger.

Vann- og avløpstjenestene i Strand og Hjelmeland kommune driftes av IVAR IKS. IVAR IKS har i tillegg ansvaret for drift av VA-anleggene i Time, Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy kommunene. Seksjonene ligger under driftsområde kommune VA og seksjonsleder rapporterer til driftssjef. Drift kommune VA har for tiden 22 ansatte.

Seksjonslederen vil ha ansvaret for drift av IVAR IKS- og kommunale vann- og avløpsanlegg i Strand og Hjelmeland kommune, med seg får en 9 erfarne ansatte.

Frammøtested er ved IVAR sine lokaliteter på Jørpeland og Hjelmeland.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende og omfatter blant annet: 
- lede seksjon Strand/Hjelmeland samt driftspersonalet tilknyttet seksjonen 
- budsjettoppfølging og rapportering
- delta i utviklingen av driftsområdet Kommune VA

Stillingen innebærer kontakt med ansatte i IVAR samt innbyggere, entreprenører og kommuneadministrasjonene. Vi ser derfor etter søkere som er utadvendt og serviceinnstilte, nytenkende og løsningsorienterte. Søker må kunne forholde seg til krav og spørsmål fra flere hold samtidig. Samhandling og selvstendighet er også viktige egenskaper som vektlegges.

Les mer om stillingen her!


Driftstekniker

Vi har ledig en vikarstilling som driftstekniker på seksjon VA - Strand/Hjelmeland i perioden 1. januar 2016 - 31. desember 2016. Kan være en mulighet for at det blir en fast stilling.

Frammøtested vil være ved seksjonens lokaler i Strand og Hjelmeland. Seksjonen har ansvar for drift av IVAR IKS- og kommunale vann- og avløpsanlegg i Strand og Hjelmeland kommune. Seksjonen har 10 ansatte. 

Aktuelle arbeidsoppgaver

Vi er på jakt etter en person som kan arbeide med de fleste arbeidsoppgavene i seksjonen. 
Avløp: Drift av ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner. 
Vann: Drift av ledningsanlegg, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng.
Andre arbeidsoppgaver innen seksjonens ansvarsområde kan i tillegg bli aktuelt.

Les mer om stillingen her!