Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Testing av nytt forbrenningsanlegg

Denne uka ble det aller første lasset med restavfall brent i den nye ovnen til Forus energigjenvinning.
 

Tidligere har ovnen vært testkjørt med flis og gass, og nå testes den på den type avfall som kommer til å utgjøre hovedmengden framover. Det aller første lasset ble kjørt inn 8. mai kl 1730.

De to ovnene på Forus energigjeninning skal ta imot avfall alle dager hele året. Mengden  tilsvarer 70 500 søppeldunker med restavfall hver uke, men i praksis tar anlegget imot både husholdningsavfall og avfall fra næringslivet. Forus energigjenvinning er det femte største anlegget av sitt slag i landet.

Fra de 110 000 tonnene med avfall, som er mengden forbrenningsovnene til sammen vil motta i løpet av ett år, produseres ca. 275 GWh energi i form av overhetet damp. Dampen benyttes til å produsere strøm og til å levere fjernvarme.

Årlig strømproduksjon er på 50 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til 2500 husholdninger, dersom vi går ut fra et strømforbruk på 20 000 wh per husholdning.

Bygget som huser den nye forbrenningsovnen rager i landskapet. Det er 35 meter høyt og inneholder, i tillegg til forbrenningsovnen, en mengde  teknisk utstyr som turbin, kjelanlegg og renseanlegg for røykgass.

Forus energigjenvinning 2 AS eies av IVAR IKS med 43 prosent av aksjene og Lyse Neo as med 43 prosent av aksjene. I tillegg eier fire kommunale renovasjonsselskaper i Sør-Norge (Rymi, DIM, IRS og RFL) 3,5 prosent hver av aksjene. IVAR står for utbygginga, på vegne av eierne.

Rune Dirdal er daglig leder for Forus energigjenvinning.