Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Svært fornøyd med plastkvaliteten

IVAR har testet kvaliteten på den innsamlede plasten fra husholdningene. Resultatet er svært positivt.

- Andelen forurensninger i plasten har gått betraktelig ned, sier overingeniør Tord Tjelflaat i IVAR.

I år var kun 7,2 prosent av plasten forurenset. Til sammenligning var tallet 20,2 prosent i 2013.

2015: 7,2 prosent. 

2014: 11,1 prosent.

2013: 20,2 prosent.


Flere IVAR-ansatte deltok på kvalitetskontrollen hos Fretex.

Folk er mer bevisste

Tjelflaat tror grunnen til forbedringen er at innbyggerne har blitt mer bevisste på hva de kaster i plastdunken. 

- Vi har gjort flere tiltak for å forbedre resultatet. Vi har informert på utsiden av Tømmekalenderen, noe som har gitt tydelige resultater. Vi har også drevet med bevisstgjøring, og har hatt reportasjer på TV for å informere, sier han.

Han håper og tror at dette har vært en medvirkende årsak.

IVAR har en avtale med Grønt Punkt Norge, og all plast som kildesorteres i regionen vår leveres til dem. De transporterer plasten videre til et sorteringsanlegg i Tyskland eller Sverige. 

Må ha riktig kvalitet.

Både IVAR-ansatte og representanter fra eierkommunene deltok i testen. De sorterte ut en mengde plast for å kontrollere hvor mye forurensning de fant i plasten.

- Vi er opptatt av at plasten skal ha den riktige kvaliteten, forklarer Tjelflaat

Med forurensing i plasten menes annet restavfall, papir, drikkekartonger, bleier, tilgriset plastemballasje, mat, EE-avfall, elektronisk avfall i plast, leker, dukker, badeballer, gummistøvler osv.

På sortere.no finner du en oversikt over hva du kan kaste i plastdunken.