Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Stor avfallskonferanse i Stavanger

IVAR var, sammen med Stavanger kommune og Sandnes kommune, medarrangør for Avfall Norges årlige avfallskonferanse 5. - 7. juni.

Årets konferanse hadde 850 påmeldte, og dette ble også deltakerantallet til slutt. Blant attraksjonene for konferansedeltakerne var fagturer til Mekjarvik og miljøbedriftene på Forus, og IVAR hadde også en stand i messeområdet i Stavanger Forum. Her ble det steikt vafler og arrangert spørrekonkurranse.  Vaffelsteikinga ble gjort på dugnad av IVAR-ansatte og ansatte i Stavanger kommune og Sandnes kommune.

På festmiddagen siste kvelden ble fagsjef for renovasjon i Stavanger kommune, Rudolf Meissner, overrakt Avfall Norges innovasjonspris fordi har i mange år har vært en pådriver for å finne kundevennlige avfallsløsninger.

Strømberg, som blant annet selger ulike typer avfallsbeholdere, fikk pris for beste stand på messaområdet. Fretex kom på en sterk andreplass.

Avfalllskonferansen fikk også oppmerksonhet i media. Tord Tjelflaat fra IVAR ble avbildet på et forsideoppslag i RA og TV Vest sendte en lengre reportasje.