Leder Vann og Avløp (COO)

 

IVAR søker leder til direktørens ledergruppe, som har det overordnede ansvaret for produksjon av drikkevann og rensing av avløpsvann for de største og mest avanserte anleggene av sine slag i Norge. Dette er en viktig topplederrolle som bidragsyter til IVARs strategiske og bærekraftige utvikling, og viktig rolle i å tilrettelegge for erfaringsdeling på tvers av drift og utvikling. 

IVAR inngår i stadig mer komplekse sirkulære verdikjeder. Vi involverer oss i nye markeder for resirkulerte råvarer, samtidig som vi gjør anleggskapasiteten innenfor avløp og gjenvinning tilgjengelig for andre bransjer. Vi opplever en stor etterspørsel etter vår klimanøytrale biogass og har som mål å øke produksjonen gjennom økt råstoffmengde inn til anleggene. Forsyningssikkerhet er også et viktig fokus i stillingen, der særlig drift av drikkevannsforsyningen preges av svært høye krav til leveringssikkerhet og kvalitet.

I denne topplederrollen blir du sentral i IVAR sitt arbeid med å hjelpe eierkommuner med å oppfylle klimamål og kravene fra myndighetene. Vi ønsker oss en strategisk leder som ser helheten og sammenhenger innen kontinuerlig forbedring og innovative løsninger. Vi liker at du er en relasjonsbygger som kan bygge bro mellom ulike driftsområder, evner å se endringsbehov og er en aktiv bidragsyter i overordnete beslutningsprosesser.


Rollen har ansvar for:

 

 • overordnet leder- og driftsansvar for regionens vannforsyning og avløpsrensing
 • bidra til strategisk utvikling av selskapet
 • proaktiv lederstøtte for driftssjefene i deres drift og utvikling av anlegg
 • personalledelse av stab og driftssjefer
 • sikre at forsyningssikkerhet og kvalitet overholdes
 • bidra til videreutvikling av sirkulære verdikjeder 
 • legge til rette for forbedringsarbeid og LEAN metodikk
 • god økonomistyring med fokus på kostnader og effektiv utnyttelse av anleggskapasitet
 • bidra til gode risikoanalyser og robuste beredskapsplaner

Avdelingen har til sammen 89 ansatte, som driver tre store industrianlegg; Sentralrenseanlegget Nord-Jæren, rense- og biogassanlegget på Grødaland, Langevatn vannbehandlingsanlegg. I tillegg har avdelingen ansvar for flere mindre rense- og vannbehandlingsanlegg, og drift av den regionale rørinfrastrukturen for vann og avløp. Rollen har også ansvar for å tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på tvers av anleggene og fagmiljø i organisasjonen, slik at vi er i stand til å møte nye krav og behov innenfor sirkulærøkonomi samt våre kjerneoppgaver for øvrig.


Vi ønsker kontakt med kandidater som har: 

 

 • høyere relevant utdannelse, minimum bachelornivå
 • relevant teknisk erfaring fra industri
 • ledererfaring med personalansvar 
 • erfaring med budsjettansvar
 • erfaring med digitale verktøy

I tillegg er det positivt om du er interessert i det grønne skiftet og ser muligheter innen sirkulære verdikjeder. Vi krever ikke at du har erfaring fra vann og avløp, men du tror du må ha prosessforståelse og teknisk innsikt. Vi tror også du vil lykkes i rollen hvis du er kvalitets- og kostnadsbevisst, åpen og tydelig i din kommunikasjon og beslutningsdyktig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen. 

Vi tilbyr en bred topplederrolle og fleksibel arbeidstid. Som en sentral nøkkellederrolle får du bidra til kontinuerlig endring og utvikling. Du får muligheten til å lede spektakulære sirkulære verdikjeder, utvikle dyktige driftssjefer og stabsansatte som bidrar til et trivelig arbeidsmiljø. Det er viktig for oss at vår nye leder evner å bygge en samlende kultur på tvers av organisasjonen.

Det vil bli krevd sikkerhetsklarering av den aktuelle kandidaten.


 Søknad og CV sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via Dfind sitt rekrutteringssystem, senest og innen 30.mai 2023. Vitnemål og attester lastes opp under "Vedlegg".  

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss.

IVAR er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist: 30. mai 2023.

Vil du vite mer om rollen? Ta kontakt med Business Area Manager i Dfind, Silje Finnskog Jensen på silje.finnskog.jensen@dfind.no, mobil: 47304857.

Om arbeidsgiver
IVAR sin visjon er: Et samfunn der ingenting går til spille. Vi har som formål å anlegge og drive industrianlegg for vannbehandling, avløp og gjenvinning. IVAR eies av 12 kommuner i Stavanger/Ryfylke/Jær-regionen med et samlet innbyggertall på ca.360 000. Hovedkontoret ligger på Mariero, og selskapet har i dag 244 ansatte (209,58 årsverk). Mer informasjon finner du på www.ivar.no.