Driftssjef regionale rense- og biogassanlegg

 

IVAR søker leder for drift av våre regionale rense- og biogassanlegg fra Klepp i nord til Sirevåg i sør. Du vil lede ca 26 ansatte lokalisert på Grødaland, og blir en del av ledergruppen Vann og Avløp. Dette er en sentral og viktig lederrolle som sikrer behandling av matavfall, avløpsvann og avløpsslam og substrater fra næringsmiddelindustri og andre næringskunder.

IVAR inngår i stadig mer komplekse sirkulære verdikjeder. Vi jakter på ressursene som finnes i våre behandlingsprosesser for vann, avløp og avfall. Vi styrker stadig vår bevissthet som en aktør i den sirkulære økonomien, og vi er i ferd med å finne vår rolle som produsent av nye råvarer. Utvikling av produkter, og nedstrøms marked for disse, driftes og utvikles på våre anlegg. Anlegget på Grødaland produserer biogass som selges og benyttes til drivstoff, industri og oppvarming, samt et jordforbedringsmiddel til bruk i dyrking. Nå opplever vi stor etterspørsel etter vår klimanøytrale biogass, og har som mål å øke produksjonen gjennom økt råstoffmengde inn til anlegget. 

Driftssjef leder et erfarent industrielt fagmiljø som støtter hverandre på tvers i bærekraftig drift og utvikling.

Ansvaret i rollen inkluderer: 

 

 • lede og utvikle anleggene som inngår i driftsområdet Regionale renseanlegg
 • lede og utvikle personalet 
 • ansvar for å sikre konstruktivt og godt samarbeid og samhandling med andre avdelinger og enheter i IVAR
 • ansvar for å opprettholde sikker og effektiv avløpsrensing iht. utslippstillatelser
 • ansvar for HMS
 • sikre at driften og produksjonen er iht våre miljø-, energi og klimamål
 • budsjettoppfølging og rapportering

Rollen har også ansvar for å utvikle selskapets kompetanse og kompetansedeling innad i driftsområdet og på tvers av anleggene, og for å møte nye krav og behov innenfor sirkulærøkonomi. Den rette driftssjefen for oss bidrar til en sikker, forutsigbar, effektiv  og økonomisk drift og et godt psykososialt arbeidsmiljø preget av åpenhet, tillit og forbedringer.

 

Vi ønsker kontakt med kandidater som har:

 

 • ledererfaring med minimum teamlederansvar
 • teknisk innsikt og/eller erfaring med teknisk arbeid
 • høyere relevant utdannelse, men relevant erfaring kan kompansere for dette
 • erfaring med endringsarbeid
 • interesse for sirkulære verdikjeder
 • erfaring med digitale verktøy

 

IVAR er en virksomhet som i kraft av sitt samfunnsoppdrag er i kontinuerlig endring og utvikling. For å lykkes med dette tror vi at du bør være strategisk, initiativrik, selvstendig og ha omstillingsevne. I tillegg er det positivt at du har interesse for å lære om råtnelsesprosesser og bakteriekulturer, og at du har forutsetninger for å sette deg inn i hvordan prosesser fungerer. Vi tror du vil lykkes i rollen hvis du er en leder som ser og ivaretar dine medarbeidere, god på å kommunisere, bygger en samlende kultur, samtidig som du stiller krav og har forventninger til dine medarbeidere. Personlige egenskaper vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen. 

Vil du lede laget som bidrar til renere strender og hav, og samtidig lager miljøvennlig biogass og næringsrik gjødsel? Da er dette muligheten for deg. Vi tilbyr en bred driftslederrolle hvor du får muligheten til å lede spektakulære sirkulære verdikjeder, samt lede og utvikle dyktige prosessingeniører og stabsansatte som bidrar til et trivelig arbeidsmiljø. 

 Søknad og CV sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via Dfind sitt rekrutteringssystem, senest og innen 30.mai 2023. Vitnemål og attester lastes opp under "Vedlegg".  

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss.

IVAR er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist: 30.mai 2023.

Vil du vite mer om rollen? Ta kontakt med Business Area Manager Silje Finnskog Jensen, silje.finnskog.jensen@dfind.no, mobil: 47304857.

Om arbeidsgiver
IVAR sin visjon er: Et samfunn der ingenting går til spille. Vi har som formål å anlegge og drive industrianlegg for vannbehandling, avløp og gjenvinning. IVAR eies av 12 kommuner i Stavanger/Ryfylke/Jær-regionen med et samlet innbyggertall på ca. 360 000. Hovedkontoret ligger på Mariero, og selskapet har i dag 244 ansatte (209,58 årsverk). Mer informasjon finner du på www.ivar.no