Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Stilling ledig i IVAR

Vi søker driftssjef til ett av Norges største VAR-selskap

Kan du tenke deg en utfordrende lederstilling i et av Norges største VAR-selskap?

IVAR IKS er et teknologiselskap i stor utvikling med høy fagkompetanse innenfor vann, avløp og gjenvinning. Selskapet har bl.a. ansvaret for å rense avløpsvannet fra våre 13 eierkommuner.
Driftsområdet Regionale avløpsrenseanlegg drifter syv avløpsrenseanlegg i regionen og ett avansert prosessanlegg for slambehandling med biogassproduksjon.
Hovedkontoret for driftsområdet er på Grødaland, Nordsjøvegen 2385, 4365 Nærbø. Grødaland RA er et stort kjemisk/biologisk renseanlegg i norsk målestokk, med en utslippsramme på 150 000 personekvivalenter og slambehandling/biogassproduksjon. Slambehandlingsanlegget tar imot slam fra andre renseanlegg og matavfall fra husholdningene. Matavfallet behandles i eget prosessanlegg
 

Vi søker Driftssjef Regionale Renseanlegg

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

Det daglige ansvaret for drift og vedlikehold, økonomi og personalledelse for driftsområdet. Dette omfatter 14 ansatte med seksjonsleder, driftsteknikere og ingeniører. Driftsområdet har syv avløpsrenseanlegg i Jærregionen: Sirevåg RA, Vigrestad RA, Grødaland RA, Nærbø RA, Vik RA, Bore RA og Oltedal RA. Anleggene har mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker en engasjert leder med ingeniørutdanning og prosessforståelse. 
Selskapet har egne støttefunksjoner hvor det sitter fagpersoner med dybdekunnskap innen de forskjellige prosesser.

Vi søker etter kandidater med:
- ledererfaring 
- muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk skal være meget gode.
- førerkort kl. B, manuelt gir

 

Ønskede kvalifikasjoner

Driftserfaring fra prosessanlegg er ønskelig.

 

Personlige egenskaper

Vi søker kandidater som:
- kan kommunisere godt på alle nivå i vår virksomhet også med våre eksterne kunder og samarbeidspartnere
- skaper entusiasme og arbeidsglede
- er åpne, pålitelige og engasjerte
- opptrer rettferdig og diplomatisk
- tar tak i situasjoner som kan være utfordrende

 

Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Vi kan tilby

Spennende teknologiselskap som står foran nye utviklingsområder.
Dyktige kolleger med høy fagkompetanse. 
Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger.
Fleksibel arbeidstid.

 

Søknad sendes

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

Søknadsfrist: 22.04.2018       Utlyst dato    12.04.2018         Vårref    4-18-EGH
 

Kontaktperson

Ernst Georg Hovland, Avdelingsleder, mobil: 934 88 542 ivar@ivar.no