Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

  • IVAR>
  • Aktuelt>
  • Sperreskål på Forus energigjenvinning 2

Sperreskål på Forus energigjenvinning 2

Byggingen av Forus energigjenvinning 2 er kommet så langt at sperreskål er avholdt.
 

Den nye delen av Forus energigjenvinning vil inneholde forbrenningsovn og teknisk utstyr som turbiner og ventilasjon. Ovnen vil kunne ta unna 40 000 - 60 000 tonn avfall i året. Både energien som blir produsert i dag, og de større energimengdene som vil komme med denne utbygginga, brukes i forretningsbygg på Forus og til fjernvarme i nye boligområder.

Arbeidet med Forus energigjenvinning 2 starta i april i fjor, og bygget skal stå ferdig til høsten neste år. Om lag 80 arbeidere er i sving på byggeplassen nå, men dette tallet har vært oppe i over hundre på det meste; både lokale entreprenører og internasjonale underleverandører.

Arbeidet går godt, og tidsplanen ser ut til å holde, melder byggeledelsen. Det er IVAR, ved planavdelinga, som har ansvar for prosjekt- og byggeledelse.

Forus energigjenvinning 2 eies av IVAR IKS med 43 prosent av aksjene og Lyse Gass as med 43 prosent av aksjene. I tillegg eier fire kommunale renovasjonsselskaper i Sør-Norge (Rymi, DIM, IRS og RFL) 3,5 prosent hver av aksjene.