Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Sperreskål på Forus

6. desember var det sperreskål på sorteringsanlegget.

Overingeniør Nidunn Sandvik ønsket alle involverte i byggingen av det nye sorteringsanlegget på Forus velkommen til sperreskål, eller kranselag som det og kalles for.

Sperreskål er en gammel tradisjon hvor byggherre inviterer alle som har vært involvert i byggingen til en markering av at bygget nå er tett. Som god byggherre og ønske om flagg (eller krans) i mønet istedenfor fillefrans, ble det derfor invitert til lunsj og kake til alle som har vært involvert så langt.

Selv byggingen av anlegget har tatt lengre tid enn antatt, ligger vi bra an i forhold til ferdigstillingen i 2019 sier Sandvik. Det nye sorteringsanlegg for restavfall, papir og plast ligger like ved siden av IVAR gjenvinningsstasjon Forus og blir det første i verden i sitt slag. Anlegget vil sørge for at vi får mer ut av avfallet, og vil skape fordeler både miljø - og samfunnsmessig.

Les mer om Sorteringsanlegget her.

Sandvik takket alle for godt gjennomført arbeid og godt samarbeid så langt, før festen ble offesielt åpnet med lunsj og kaker.