Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Sorteringsanlegg vedtatt

Styret i IVAR vedtok fredag 7. juni å bygge et sorteringsanlegg for restavfall, papir og plast. Hensikten er å øke andelen avfall som materialgjenvinnes.

Sorteringsanlegget på 11 000 m2 skal bygges ved Forusbeen, like ved siden av IVAR gjenvinningsstasjon Forus i retning mot Motorvegen. Selve byggearbeidene er beregnet å kunne starte seint i 2014, slik at anlegget kan være ferdig i 2016. Prisen er beregnet til 461 millioner kroner.

Det er ikke meningen at sorteringsanlegget skal erstatte den kildesorteringen som hver enkelt utfører. Det er viktig at innbyggerne i regionen fortsetter å sortere avfallet sitt. Det nye anlegget skal finsortere det som kommer inn og dermed bli et supplement til dagens system. Beregninger viser at 25 prosent av dagens restavfall, dersom det blir finsortert, kan materialgjenvinnes, selges i markedet  og genere inntekter. Anlegget kan derfor forsvares både økonomisk og miljømessig.

Bildet under viser et sorteringsanlegg på Kypros som er sammenlignbart med det som skal bygges på Forus.