Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Slik blir gjødselproduksjonen

Prosjektet er forventet ferdig innen desember 2014.

Prosjektet består av anlegg for produksjon av gjødselpellet av tørket slam og tilsetning.

Prosjektet inneholder bygg, maskin, VVS og elektro.

Mål

- Ved IVAR IKS Sentralrenseanlegg Nord-Jæren produseres i dag pellets av tørket slam fra avløpsrenseanlegget. For å øke salgspotensialet av pellets har IVAR IKS sett på mulighetene for å høyne gjødselverdien ved å tilsette næringsstoffer til slammet, sier byggeleder Arild Anfindsen.

Næringsstoffene er urea og kaliumklorid.

- Tester og forsøk med produksjon har vist seg å være meget vellykket, sier Anfindsen.

Produksjonsmålet er 10.000 tonn per år med ferdig pellets, og 6 tonn per time.

Kort orientering om gjødselproduksjonsanlegg:

 • Produksjonsbygg, bruksareal 1 etasje 548,4m², 2 etasje 79,6m², 3 etasje 328,4m², 4 etasje 193,8m² totalt 1150,2m² fordelt på 4 etasjer. Følgende rom er etablert: Lager for tilsettingsstoffer ferdigvare i et rom, kjøreflater, produksjonsareal, hammermøllerom, tavlerom, toalett, sluse/garderobe, kontrollrom, avtrekksvifterom.
 • Utenfor bygg er det anlagt 2 stk. kjøreflater av betong for gaffeltrucker for lossing av tilsetningsstoffer og lasting av ferdigvare.
 • Takvanns-, sanitæranlegg, varmvannsbereder, slokkevann i og utenfor bygg.
 • Oppvarming via fjernvarmevann fra kjelanlegg i tørkebygg oppvarmet med egenprodusert gass.
 • Ventilasjon med innblåsing luft oppvarmet av fjernvarmevann.
 • Avtrekksventilasjon via transport- og maskinavtrekk.
 • Luktfjerningsanlegg er anlagt utenfor nybygg med kullfiltre for å redusere luktulemper i avtrekksluft.
 • Hoved-tavle, strømtavler, kabelbroer, belysning, strømforsyning og styreanlegg for produksjonsanlegg, brannalarm, adgangskontroll, ny trafo med høyspentkabler tilknyttet gatenett sør for nybygg (utenfor bygg).
 • Mindre traverskran for heising av maskiner og deler i 4 etasjer del av bygg.
 • Buffertank, 50m³, for tørket slam levert fra tørke
 • Buffersilo med utmatingsskruer
 • 3 x doseringsarrangement for hhv. Urea, KCl og KMB
 • Hammermølle og mikser
 • Pelletering med innmatingsarrangement
 • Pelletskjøler
 • Pakking – Big bags og lagring.
 • Interntransportanlegg (for tørket slam, tilsettingsstoffer, ferdig pellet): skruer, koppelevatorer.
 • Støveksplosjonsverntiltak.
 • Sentralstøvsuger.
 • Inn- og Uttransportering – gaffeltruck.
 • Oppgradering av utvendig avløpsnett, slokke- og vannforsyning for tørkebygg.
 • Oppgradering av utvendige kjøreflater med asfalterte flater, 1780m².

Oppføring av bygg startet februar 2013. Maskininstallasjon ferdig juni 2014. Anlegg er nå under test og innkjøring, antatt klar for produksjon desember 2014.

Følgende entreprenører har vært kontrahert for oppføring av anlegg: Byggmester Sagen AS, Simex AS, RIA AS, Graintec AS.

Oppføring av anlegg har vært uten alvorlige hendelser eller uhell.