Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Skepsis til søppelsortering

IVAR har foretatt en Markedsanalyse i samarbeid med Barometer, for å finne ut hvor fornøyde folk er med renovasjonstjenestene. 

Vi har spurt 810 brukere i ni av de 12 eierkommunene våre om hvor godt fornøyde er folk med renovasjonstjenestene? I sluttrapporten er detheldigvis mye positivt å lese. Det som forundrer mest, er at mange ikke har tiltro til at det de sorterer faktisk blir tatt vare på og resirkulert. Til tross for denne skepsisen, var flesteparten av de spurte ivrige til å sortere avfallet. Og bare for ordens skyld; det som blir sortert og levert til resirkulering, blir rsirkulert.
Les mer om markedsanalysen på nettsidene til loop.no.