På grunn av økt trafikk inn til IVAR gjenvinningsstasjon Forus, har vi installert et webkamera som viser hvordan trafikkbildet er på Forus akkurat nå. 

Derfor setter vi opp webkamera:

  • For å unngå at kø forplanter seg på Løwenstrasse og skaper problemer med framkommelighet for blant annet utrykningskjøretøy.
  • Gjøre det enkelt for kunder å planlegge besøk basert på trafikkflyten inn til stasjonen.
     

Webkamera og personvern

  • Webkameraene er satt opp for å gi et inntrykk av trafikale kjøreforhold som køsituasjon. Kameraet tar ikke bilde av enkeltpersoner, og det skal heller ikke være mulig å identifisere personer, registreringsnumrene til kjøretøy eller firmanavn.
  • Kameraet tar ikke opp lyd, gjør ikke opptak og er uten varsling til IVAR eller andre/alarmstasjoner.

Webkamera ligger tilgjengelig på ivar.no.