Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Sender gjødsel til Vietnam

For første gang skal organisk gjødsel eksporteres fra Norge til andre siden av kloden.

I dag sendes en bestilling på 168 tonn av gjødslet Minorga® fra Stavanger til Vietnam, reisen tar over én måned.

- Det er utrolig flott at det organiske gjødslet er så attraktivt og godt at vi kan selge det på andre siden av kloden, sier Torleiv Næss Ugland, CEO i HØST, verdien i avfall AS.

 

Det har tatt tre år å få nødvendige godkjenninger i Vietnam, samt å bygge opp en betydelig kundegruppe i landet.

- Det er veldig gøy at vi har fått det til, sier Ugland.

Minorga er et resultat av et langt og godt samarbeid mellom IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS, som hver eier 50 prosent av joint-venture selskapet Minorga Vekst.

Vekker internasjonal oppsikt

IVAR IKS er det første selskapet i Europa som produserer pelletert gjødsel fra avløpsslam.

- Gjødselfabrikken på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) er det første i hele Europa som utnytter slammet til kommersiell gjødselproduksjon. Det vekker både nasjonalt og internasjonal oppsikt, sier fagansvarlig Oddvar Tornes i IVAR.

Avløp og slam er noe de fleste tenker på som ubrukelig avfall. Nå resirkulerer IVAR avløpet ved å lage nytt, miljøvennlig gjødsel.

- Leveransen til Vietnam bekrefter den innovative nytenkning som etableres i møte mellom dyktige fagmiljøer, HØST verdien i avfall AS og IVAR IKS. Det er bare å håpe at dette på sikt også kan danne grunnlag for bedre rammebetingelser for både biogass og gjødselprodukter som er viktige deler av samme verdikjede, sier Tornes.

Om gjødselfabrikken

Gjødselen er et mineralorganisk gjødselprodukt og har fått navnet Minorga®. Produktet har en form, størrelse og sammensetning som kan sammenlignes med mineralgjødsel, og er derfor et alternativ til dette.

Produktutviklingen av Minorga®, som er gjort i regi av IVAR/HØST og som markedsføres av Minorga Vekst AS, innebærer en tilnærming til en slik utvikling.

Fakta

1. I slutten av april åpnet anlegget for produksjon av mineralorganisk gjødsel ved IVAR IKS, Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren i Mekjarvik, Stavanger.

2. Prislappen er 55 millioner kroner, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med 5 millioner kroner.

3. Gjødselen er testet i feltforsøk gjennom 6 vekstsesonger. Resultatene fra disse forsøkene viser at en balansert Minorga® med 10 % nitrogen, 1,5 % fosfor og 5 % kalium, såkalt Minorga® 10-1-5, tilpasset norsk kornproduksjon, gir samme utbytte og kornkvalitet som konvensjonelle mineralgjødsler.

4. IVAR og HØST har utviklet løsninger som gjør fiberresten til et kvalitetsprodukt som skal konkurrere med vanlig mineralgjødsel i markedet.

5. Gjødselen utvikles, markedsføres og selges gjennom Minorga Vekst AS.