Hageavfallet skal ikke dumpes i naturen

Når du rydder i hagen din har du sannsynligvis en del hageavfall som du ønsker å bli kvitt.  Hos oss er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis. Vi foretrekker at du leverer hageavfallet løst. Ønsker du å bruke sekker er det viktig at du bruker gjennomsiktige sekker for å unngå gebyr når du kommer til gjenvinningsstasjonen. Mange kommuner har og henteordninger for hageavfall. Sjekk hjemmesidene i din kommune å sjekk om de kan hente hageavfallet hjemme hos deg. 

Miljøfarlig

Visste du at hageplanter er den største trusselen mot biologisk mangfold?  Vanlige importerte prydplanter er vanligvis en ubetinget glede som ikke er en trussel i hagen, men når de finner veien over hagegjerdet, kan de lage trøbbel. Disse plantene kaller vi for hagerømlinger. 

I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. 

Kjenn din hage

Lurer du på om du har en hagerømling i din hage? Eller skal du plante nytt og prøve å unngå disse? Se oversikten over forbudte planter og les om hageeiers ansvar på Hageselskapet sine nettsider:  http://www.hageselskapet.no/hagestoff/forbudte-planter/

Lever hageavfallet ditt til oss på Forus eller Sele

På gjenvinninsstasjonen Forus og Sele kan du levere hageavfallet ditt gratis (husk å bruke gjennomsiktige sekker). Vi gjør hageavfall om til miljøvennlig kompostjord som bidrar til å tilføre jorden nyttige næringsstoffer og gode mirkoorganismer, istedenfor å sette miljøet i fare. Kompostjorden vil snart være til salgs på gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele.

Hageavfall er: plengress, greiner, hekk, løv, ugress, blomster, juletrær. 

Jord, stein, sand og grus leveres som rene masser. Dette må kunden betale for pr. kubikk som vanlig avfall.

 

Kilder:

Fylkesmannen i Rogaland

Det Norske Hageselskap