Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Rørbrudd ved Bogafjell

Et arbeidsuhell førte til brudd i IVARs hovedledning ved Bogafjell onsdag 19. juni. Noen hus i området ved Stokkelandsvatnet ble uten vann en periode som følge av dette.

Arbeidet med å montere fem meter høye støyskjermer langs E 39 på Bogafjell er nå i gang. Fundamentene til støyskjermen er 350 mm rør som bores åtte meter ned i bakken. Entreprenøren var ikke klar over at vi hadde en av våre hovedledninger liggende i området, og boret hull i kulverten som røret ligger i under E 39 og ned i røret.

Dette medførte rørbrudd, med en vannmengde på om lag 900 liter i sekundet som strømmet ut og ned i Stokkelandsvatnet. Ledningen ligger svært dypt under Motorveien, og store deler av veilegemet raste ut under utgravingen for bruddet.Vannledningen ble stengt på Foss Eikeland og Tronsholen, og leveransen til Bogafjell ble stoppet. Bassenget til Sandnes kommune har en reserve som er nok til å forsyne området i om lag 36 timer, slik at vannforsyningen til innbyggerne kunne opprettholdes. Kun noen hus ved Stokkelandsvatnet mistet vannet.

Selve rørbruddet skjedde kl 1242 onsdag, og ledningen ble stengt klokka 1314. Brukket lot seg reparere ved å spenne en klave rundt. Etterpå måtte den biten av ledningen som var berørt spyles og klores før den kunne settes i drift igjen. Arbeidet var ferdig og ledningen satt i drift torsdag morgen klokka sju.

Det ble jobbet godt av IVARs folk i løpet av natta. De som var involverte i arbeidet var Leif Terje Øvernes, Karl Mattingsdal, Asle Sikveland, Rune Sirevåg og Alexander Solsvik.

Foto: Jone Bakke