Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Rent vann i springen

Vannet som leveres i springen i distriktet vårt har gått gjennom en grundig renseprosess før det kommer så langt. Både på vannbehandlingsanlegget og undervegs til forbrukeren blir det tatt prøver av vannet. Vannet i springen kan derfor trygt drikkes slik det er.

Den siste tida har et firma som selger vannfilter, sendt dørselgere rundt i distriktet for å markedsføre sine varer. Selgerne har presentert seg på en slik måte at folk har trodd de kom fra IVAR eller fra kommunen, og de har gjerne hevdet at det er risiko forbundet med å drikke vannet fra springen. Noen har også opplevd at selgerne har vært ubehagelig aggressive, og har prøvd å ta seg inn i hus og leiligheter under påskudd av å skulle ta prøver av vannet. IVAR har fått mange henvendelser om dette i løpet av våren og sommeren.

IVAR leverer drikkevann til flertallet av husstandene i kommunene Strand, Finnøy,

Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal og Hå. Vannet kommer fra nøye overvåkede råvannskilder i distriktet, og blir renset på ett av IVARs vannbehandlingsanlegg før det blir sendt ut på ledningsnettet til kommunene.

Det største vannbehandlingsanlegget ligger ved Langevatn, utenfor Ålgård. Her blir vannet filtrert gjennom marmor og tilsatt klor for å drepe bakterier og for å unngå at det oppstår bakterievekst i ledningsnettet. Deretter blir vannet behandlet med UV-lys. UV-lys dreper eventuelle mikroorganismer i vannet. Vannet blir grundig testet før det

blir sendt ut til forbrukerne, og det blir tatt nye prøver på ulike steder ute i ledningsnettet. Prøvene blir analysert både av IVAR og av uavhengige laboratorier.

Andre vannbehandlingsanlegg i distriktet kan ha litt andre rensemetoder, tilpasset den kilden vannet kommer fra. Felles for alle IVARs anlegg er at vannet blir forsvarlig renset og overvåket slik at det er trygt å drikke.

Vannet blir hele tida overvåket og kontrollert, slik at det er sunt, frisk og godt å drikke.

Det trenger ikke behandles ytterligere før bruk. Vi kan likevel anbefale å kjøle vannet ned før det skal drikkes, da smaker det enda bedre. Særlig gjelder dette om sommeren. Da vil temperaturen i råvannskildene naturlig nok være høyere enn om vinteren, og vannet som kan tappes i springen vil derfor også ha en litt høyere temperatur.

Sett gjerne ei mugge vann i kjøleskapet. Da er vannet kaldt og friskt til det skal drikkes.