Nå skal alle som bor i  Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Randaberg, Finnøy, Kvitsøy, Klepp, Hå, Time kommune og Ryfylke kaste plasten i resteavfallet. 

plasten skal i resten

Alt du trenger å gjøre er å legge plasten i restavfallet, så vil det nye ettersorteringsanlegget på Forus finsortere avfallet for deg, før det blir vasket og resirkulert. 

Du kan til og med kaste metallemballasje dersom du har plass i restavfallsdunken. 

Mat, papir, drikkekartong, kartong, papp, glass, EE-avfall, og farlig avfall skal fremdeles sorteres som før, men med plast og metallemballasje i resten blir det litt lettere for deg å sortere riktig. 

Det er kommunen din som henter søppelet hjemme hos deg, så har du spørsmål om innsamlingsordningen eller om du trenger større søppeldunk finner du mer informasjon fra kommune din her:

 

I denne filmen kan du se hvordan ettersorteringsanlegget fungerer, og hvorfor det er smart å resirkulere plasten: 

 

 

 

Hvorfor skal jeg kaste plasten i resten?

Hver og en av oss kaster 31 kg plast i året, og bare 7,7 kg av dette blir kildesortert gjennom innsamlingsordninger fra kommunen eller andre innsamlingspunkter. Når ettersorteringsanlegget er i full drift forventes det at kildesorteringen øker til 17 kg pr. innbygger. Det er gode nyheter for miljøet!

Det nye ettersorteringsanlegget på Forus gjør plasten om til en verdifull råvare igjen. Ettersorteringsanlegget vil finsortere restavfallet og skille plasten ut i 5 ulike plasttyper. Etter sorteringen vil plasten gå videre til vaskeanlegget hvor den vaskes, tørkes og blir gjort om til plastpellets som kan brukes til å lage nye miljøvennlige plastprodukter. 

Avfallet som ikke kan gjenvinnes sendes på et transportbånd direkte til Forus Energigjenvinning, som ligger rett ved siden av. Der det blir gjort om til ny energi i form av fjernvarme.

 

Hvilken type plast kan jeg kaste i restavfallet?

De aller fleste typer plast som får plass i dunken kan kastes i restavfallet. Du kan også kaste mindre mengder isopor. Det er viktig at du heller ut rester av mat og væsker før du kaster plasten i resten. Du behøver ikke putte plastavfallet ditt i en egen pose eller sekk, det aller beste er om du kaster den løst i restavfallet.

 

Hva skal jeg ikke kaste i restavfallet? 

Det er viktig at alle fortetter å sortere hjemme. Det er kun innholdet i restavfallet som skal til ettersorteringsanlegget. For eksempel vil matavfall som er feilsortert inn i restavfallet føre til at avfallet blir fuktig og grisete, og maskinene vil få problemer med å kjenne igjen hvilke avfallstyper som skal til gjenvinning.

Klær og lignende kan henge seg fast i utstyret og lage lange kveiler, som kan skape driftsproblemer. Glass og store metallgjenstander har ofte skarpe kanter som kan skade transporbåndene som frakter avfallet rundt i anlegget. 

 

Hvorfor er det viktig å ettersortere restavfallet? 

Det er viktig og ta vare på ressursene i restavfallet både for å behandle dem på en forsvarlig måte, og for å gjøre dem om til nye produkter eller energi. 

Ettersorteringsanlegget fører til mer resirkulering, noe som sparer miljøet for 33.000 tonn miljøskadelige utslipp (co2) årlig. Det tilsvarer 20 000 bensinbiler, og det er mye det!

 

Takk for at du sorterer!