Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Plast har blitt enda mer lønnsomt

Vi har blitt flinkere til å sortere plast. Det betyr at IVAR får bedre betalt for hvert tonn plast vi leverer videre, noe som igjen hjelper til å holde nede renovasjonsgebyret i kommunene.

Denne uka var en inspektør fra Grønt Punkt Norge i Stavanger for å sjekke kvaliteten på den innsamlede plasten fra IVAR-kommunene. To tilfeldige paller med plastavfall ble plukket ut og sortert for hånd, for å finne ut hvor mye annet avfall som var blandet sammen med plasten. Plasten som blir samlet inn i IVARs eierkommuner blir tatt hånd om videre på Fretrex-anlegget i Stavanger, og det var her kontrollen ble foretatt.

Alle som samler inn og leverer videre til gjenvinning mer enn 200 000 tonn årlig, blir kontrollert en gang i året. Forrige kontroll av IVAR-plasten ble foretatt i juli i fjor. Da gjorde vi det ikke så bra, og kontrollørene fant veldig mye forskjellig avfall blandet inn i plasten. Det gjør den innsamlede plasten til et dårlige råstoff, og vi får dårligere betalt. Totalt tapte vi 700 000 kroner på at den sorterte plasten var forurenset.

De to pallene med innlevert plast som ble kontrollert denne gangen, var mye bedre. Riktignok fant kontrollørene både bleier og biff og poser med restavfall blandet inn i plasten, men i mye mindre omfang enn i sommer. Totalt var det 11,1 prosent forurensning, og vi slipper unna med et priskutt på 70 000 kroner denne gangen.

- Vi kjøper plasten og selger den videre som råstoff for nye plastprodukter til fabrikker i Sverige og Tyskland. Ideelt sett skal graden av forurensning i plasten være på under fem prosent. Vi godtar mellom fem og ti prosent dersom det blir satt i gang tiltak for å få til bedre sortering, sier Gunnar Moen (til venstre på bildet over). Han er fagansvarlig for kommuner i Grønt Punkt Norge.

IVAR satte i gang tiltak etter revisjonen i fjor sommer, for å prøve å få til bedre sortering av plasten. Tiltakene har vært å informere, blant annet i tømmekalenderen som går ut til innbyggerne i de fleste IVAR-kommunene, og vi har også fått omtale av NRK. I tillegg foretar Fretex en grovsortering av det som kommer inn til anlegget. Dette har gitt gode resultater, og tiltakene vil fortsette.

Totalt har IVAR en brutto inntekt på plast på 3,1 millioner kroner i året.