Rørstussene til innløpspumpene på IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) skal skiftes. I tillegg skal rørene utbedres.

Arbeidet starter mandag 18. mars og vil pågå til mandag 25. mars. I denne perioden vil det være utslipp av avløpsvann fra pumpestasjonene på Kvitodden (Hundvåg) og ved Københavnerbukta (Kvernevik).

Det er totalt 4 rør som skal repareres, og arbeidet utføres ved at det skiftes 2 rørstusser om gangen. Renseanlegget har dermed halv kapasitet. Det vil bli overløp i Bjergsted ved store nedbørsmengder.

kjøbenhavnsbukta