Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Opprydding etter rørbrudd

Ingen mistet vannet, men minst 13 hus fikk vann inn i kjellerne da det oppsto rørbrudd på Hinna søndag morgen.

- Fem av husene som ble rammet av oversvømmelsen fikk mye vann inn, opplyser Leif Terje Øvernes, assisterende driftsjef vann i IVAR.

- Offisielt er det ingen som har bekreftet at de mistet vannet, sjøl om det ble meldt i media til å begynne med. For å begrense skadene stengte vi raskt ventiler på begge sider av det stedet der bruddet er. Det er ingen vannuttak på denne strekningen, så vannforsyningen går dermed som normalt på begge sider.

Rørbruddet søndag oppsto på samme sted som det var rørbrudd sommeren 2013.

- Bruddet nå er i ett av de rørene som ble gravd opp da, men vi vet ikke ennå om det er det samme røret som da ble byttet ut. Vi har ikke kommet så langt i arbeidet ennå, vi har konsentrert oss om å pumpe ut vann. Det er satt i gang en større utredning etter rørbruddet i fjor, og den er ikke ferdig ennå. Hendelsen på søndag vil bli tatt med i denne vurderingen. I første omgang vil vi reparere skadene og skifte ut det røret som er ødelagt, sier Øvernes.

Forberedelser til reparasjonen var i gang mandag morgen. Dette blir gjort som en ordinær jobb med arbeid på dagtid, siden alle husstander i området har normal vannforsyning.