Logo

 

 

Hvorfor?

Kommunereformen fører til at RYMI nå mister to eierkommuner, og området de har ansvaret for blir mindre. Eierkommunene til RYMI har derfor vedtatt å avvikle RYMI, og bli fullt integrert i IVAR IKS, som de har hatt en samarbeidsavtale med siden 2010.

IVAR Renovasjon Ryfylke vil ha de samme ansvarsområdene, og utføre de samme tjenestene innenfor renovasjon og slamtømming.

Les mer på ivarryfylke.no.

 

Hvilken praktisk betydning får det?

Dette vil få svært liten praktisk betydning for deg.

Alle abonnementer på renovasjon og slamtømming vil bli videreført, og avfallet blir hentet av de samme som tidligere. Gjenvinningsstasjonene vil være betjent av de samme som tidligere, og vil ha de samme åpningstidene. Vi har det samme ansvaret for abonnementregisteret, kundebehandling og utsending av faktura. Avtaler om avtalegiro og e-fakturaer vil også fortsette som før.