Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Nytt styre

Etter fire år har IVAR fått nytt styre. Stanley Wirak fortsetter som styreleder.

Vi takker det avtroppende styret for innsatsen!


Avtroppende styre: Fra venstre: 1. rekke: Mons Skrettingland, Kjell Øyvind Pedersen (adm. dir), Stanley Wirak (styreleder), Lars Anders Myhre. 2. rekke: Lars Skretting (ansattrepresentant), Eline Nilsen Furre (ansattrepresentant), Odd Jo Forsell (representantskapets leder), Iselin Nybø, Jarle Medhus (ansattrepresentant), Signe Berland (ansattrepresentant). Dagny S. Hausken var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Anne Lise Norheim.

 

Nytt styre består av:

Kommune Navn
Sandnes  Stanley Wirak  
Sandnes - vara Inger Lise Erga  
Stavanger Leif Arne Moi Nilsen 
Stavanger - vara Susanne Heart  
Stavanger Iselin Nybø  
Stavanger - vara Erlend Jordal  
Sola  Tom Henning Slethei  
Hjelmeland - vara Anita Husøy Riskedal 
Hå  Merethe Elin Kvia
Hå  -  vara Jonas Skrettingland
IVAR-ansatt Egil Raugstad
IVAR-ansatt vara Hilde Espeland
Observatør Ståle Ingvartsen
Observatør vara Atle J. Landa
IVAR-ansatt Eline Nilsen Furre
IVAR-ansatt vara Unni Synnøve Lea
Observatør David A.H. Glitza
Observatør vara Lars Skretting


Styreleder Stanley Wirak. Foto: Anne Lise Norheim.

Styret
Styret har syv medlemmer, valgt av representantskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjetter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet.