Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Nytt sorteringsanlegg vedtatt

3. november 2014 vedtok styret til IVAR IKS å bygge nytt sorteringsanlegg for 592 millioner kroner.

Hensikten er å gjøre søppelsorteringen i hjemmene både mer lettvint og mer effektiv. Med avfallssorteringsanlegget på plass, kan du kaste plastavfall og metallavfall sammen med restavfallet og overlate til maskinen på Forus å skille ut fraksjoner som kan brukes om igjen.

At styret sa ja betyr at sorteringsanlegget kan være klart for prøvedrift i slutten av 2016 og for regulær drift våren 2017.

Stavanger Aftenblad skrev i forrige uke en artikkel om sorteringsanlegget. Les den her.


Sjefsingeniør Ernst Rune Danielsen viser frem planene for sorteringsanlegget.

- Regulering av området og nødvendige offentlige tillatelser tar noe lengre tid enn forutsett. Vi ser derfor for oss oppstart av gravearbeidet i august 2015. Videre fremdrift blir da tilsvarende forsinket, så vi beregner oppstart av anlegget i begynnelsen av 2017, sier sjefsingeniør i IVAR Ernst Rune Danielsen.

Det nye anlegget skal ikke erstatte den kildesorteringen som hver enkelt utfører, men skal finsortere restavfallet. Anlegget skal bli et supplement til dagens system. Hensikten er å øke andelen avfall som materialgjenvinnes.

Bakgrunn

Beregninger viser at 25 prosent av dagens restavfall, dersom det blir finsortert, kan materialgjenvinnes, selges i markedet og generere inntekter. Anlegget kan derfor forsvares både økonomisk og miljømessig.

Allerede i juni 2013 ble det vedtatt av styret i IVAR at anlegget skulle bygges. Hensikten var å øke andelen avfall som materialgjenvinnes.

Anlegget bygges fordi:

  • Avfallsplan for IVAR-regionen har en målsetting om 75 prosent material gjenvinning.
  • Prosjektet har et positivt miljøregnskap.
  • Flere av kommunene får en bedre og mer effektiv innsamlingsordning.
  • Alle kommunene får totalt lavere leveringspris hos IVAR.
  • EUs krav til gjenvinning tilfredsstilles.
  • Prosjektet tilfredsstiller flere av hovedmålene til IVAR.
  • Prosjektet er samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Publisert: 03.11.2014.