Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Nytt IVAR-gjødsel

En delegasjon på 25 kinesiske næringslivsaktører besøkte fredag gjødselsfabrikken på SNJ sammen med folk fra ambassaden og Innovasjon Norge.

Besøket var organisert av Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Beijing. Den kinesiske delegasjonen var på reise i Norge for å besøke flere større bedrifter, og hadde tidligere i uka vært i Trondheim.

- De var interesserte i vår måte å behandle slam på, og gjødselsfabrikken vakte begeistring, forteller Oddvar Tornes, fagansvarlig for slambehandling i IVAR.

Høst, som er IVARs samarbeidspartner i gjødselsproduksjonen, har allerede mange prosjekt i Kina, og samarbeider med lokale gjødselsprodusenter. Men dagens kinesiske produkter har en annen standard enn det som nå blir produsert på SNJ.

- Kineserne var veldig interesserte i teknologien vår. Det er kjekt at ambassaden og Innovasjon Norge er så involvert. Dette er med og befester inntrykket av IVAR som et innovativt selskap, sier Oddvar Tornes fornøyd.

Kineserne fikk høre fordrag av administrerende direktør i IVAR, Kjell Øyvind Pedersen, Torleiv Ugland som er daglig leder i Høst, og av Oddvar Tornes. De fikk også en omvisning i gjødselsfabrikken ved driftstekniker Kjetil Gård. Etterpå var det lunsj med norske smørbrød, og masse fotografering.