Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Nye priser fra 1. januar

Fra 1. januar 2017 blir det nye priser for levering av avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner.

De nye prisene blir:

Ordinært avfall  
Privat husholdning   Pr. kubikk kr. 125,-
Næringsavfall  Pr. kubikk kr. 325 ,-

 

Årsak: Prisene på gjenvinningsstasjonen har ikke blitt endret siden 2011, og de blir derfor nå justert med 25 kroner pr. kubikk.