Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Nybygd pumpestasjon satt i drift

Som en del av reservevannforsyninga har IVAR etablert en ny pumpestasjon i Tronsholen i Sandnes.

I tilfelle brudd på hovedvannleveransene, vil den nye pumpestasjonen øke kapasiteten på vannoverføringa gjennom Jærledningen og den rehabiliterte Langevannsledningen.
Pumpestasjonen ble testet i forrige uke og er nå operativ. Det betyr at dersom det oppstår et brudd på hovedvannforsyninga, vil IVAR i de fleste tilfellene likevel kunne opprettholde normal vannforsyning til kommunene.