Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Ny video om biogass

Biogass - hva er det? Hvordan blir den til og hvordan kan den brukes som drivstoff?

Biogassen som i dag selges på Lyses fyllestasjoner er produsert av IVAR på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) i Mekjarvik i Randberg kommune. Gassen produseres av slammet fra renseanleggene på Mekjarvik, Oltedal, Vik og Grødaland.

I denne videoen blir prosessen enkelt forklart: