Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Lettere sortering

"I 2018 skal det nye sorteringsanlegget til IVAR stå klart. Det kan føre til at du får en enklere sorteringsjobb" skriver Rogalands Avis.

Årlig "varetelling"

IVAR er i gang med sin årlige papiranalyse.

- Vi vil finne ut av hvilket papir vi forbruker, og kartlegge forbrukermønstre, sier assisterende avdelingsleder for gjenvinning, Tord Tjelflaat.

De siste årene har forbruket av papir gått betydelig ned. I 2005 kastet hver innbygger i IVAR-kommunene 72,86 kilo papir. I 2015 var tallet 50,94 kilo.

Nytt sorteringsanlegg

I 2018 åpner IVAR sitt nye sorteringsanlegg.

- Sorteringen vil bli lettere i fremtiden. Den nye teknologien gjør at maskinene sorterer bedre enn mennesker. I det nye anlegget vil ulike typer plast og papp kunne skilles fra hverandre og gi en renere vare, sier fagansvarlig for renovasjon i IVAR, Rudolf Meissner. 

Det er positivt for IVARs økonomi.

Vi tjener rundt 10 millioner kroner på å selge papp til ulike aktører, og en renere vare gir større verdi. I dag blir restavfallet brent, men sorteringsanlegget vil kunne hente ut nye ressurser. 

- Vi vil kunne gjenvinne en fjerdedel av alt restavfallet, sier Meissner. 

Nye arbeidsplasser

Selv om maskinene gjør mye av sorteringsjobben, vil det være behov for menneskelig arbeidskraft.

- Det nye anlegget kommer til å skape 18 nye arbeidsplasser, sier han.

EU har lagt frem forslag om å gjenvinne 65 prosent av alt avfall. I Rogaland gjenvinnes rundt halvparten.