Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Lekkasje fra hovedvannledningen

Dette medfører at vannstrømmen i Jærledningen snus til motsatt vei av det normale. I og med at alle vannledninger har avsetning av noe organisk materiale vil den snudde vannføringen rive løs noe av dette og medføre at vannet kan oppleves som brunt.

Søndag ettermiddag, 7. juli, 2013, ble det oppdaget vannlekkasje fra IVAR IKS sin hovedvannledning, den såkalte Jærledningen, ved Njå, sør for Lye, i Time kommune.
Ledningen ligger på stedet dypt i grunnen og reparasjonsarbeidet er omfattende.

For å dekke forsyningen til alle abonnenter i kommunene Hå og Time mens reparasjonsarbeidene pågår er IVAR IKS blitt nødt til å starte forsyning fra reservevannbehandlingsanlegget i Matningsdal i Hå kommune.
Dette medfører at vannstrømmen i Jærledningen snus til motsatt vei av det normale. I og med at alle vannledninger har avsetning av noe organisk materiale vil den snudde vannføringen rive løs noe av dette og medføre at vannet kan oppleves som brunt.


Vannet kontrolleres og er hygienisk akseptabelt, men smak, lukt og klarhet kan være forringet.
IVAR IKS forventer at lekkasjen/bruddet er reparert i løpet av dagen i dag; 9. juli, 2013, og at vannkvaliteten etter det raskt forbedres.

Henvendelse for mer informasjon;
Kjell Øyvind Pedersen
Adm.dir
e-post: kop@ivar.no
tlf: 93488505