Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Ledningsbrudd på Hinna

Vi har hatt et ledningsbrudd på Langevannsledningen ved Sara Berges gate på  Hinna.

Ingen abonnenter er berørt, men det ble skader på en parkeringsplass og en bil. Skadestedet er sikret, og det vil bli påbegynt reparasjon mandag 10.juli.

Les mer på Stavanger kommune her.