Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Ledig stilling som driftssjef

Driftssjefen på SNJ har ansvar for drift og vedlikehold, økonomi og personalledelse.

Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er et moderne kjemisk renseanlegg som mottar avløpsvann fra ca. 325 000 personenheter i Stavanger-regionen. Slambehandlingen består av utråtning, avvanning, produksjon av biogass for salg, tørking og pelletering.

Anlegget utvikles nå videre med bl.a. ny forbehandling og en biologisk renseprosess, og et anlegg hvor det skal produseres fullgjødsel med utgangspunkt i slammet fra renseprosessen. SNJ har også ansvaret for hovedtransportanlegget som fører avløpsvannet til anlegget. Det er eget laboratorium på SNJ, som også utfører analyser for de andre renseanleggene i IVAR IKS.

SNJ har adresse Mekjarvik 10, 4070 Randaberg.

Driftssjefen har ansvar for drift og vedlikehold, økonomi og personalledelse for 24 personer ved renseanlegget.

Vi ønsker søkere med høyere teknisk utdannelse og med driftserfaring og prosesskompetanse.

Vi vil legge stor vekt på lederegenskaper ved ansettelse i stillingen.

Lønn etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte Ernst Georg Hovland, mobilnr. 93 48 85 23.

Søknad og CV sendes elektronisk via www.ivar.no.

Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Søknadsfrist er 28.12.2014