Som administrerende direktør har du ansvar for å lede selskapet på en effektiv, forsvarlig og bærekraftig måte. Stillingen rapporterer til styret ved styreleder.

Vi ser etter deg med solid ledererfaring og kunnskap om offentlig forvaltning og politiske prosesser. Du er en engasjerende lagbygger og en leder som får frem det beste i andre. En strategisk leder som ser helheten og som identifiserer deg med IVARs visjon, verdier og samfunnsoppdrag. Relevante kandidater har høyere utdanning, gode kommunikasjonsevner og er god på relasjonsbygging. 

Les mer om stillingen her!

Kontakt

Visindi bistår IVAR i rekrutteringen.

Kontakt Visindi v/Dag Vevatne, tlf. 916 56 111, Monica Hammervold, tlf. 901 31 170 eller Sander Brimsøe Thomassen, tlf. 934 81 901 for en uformell samtale i prosessens innledende del.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor IVAR fram til søknadsfristen utløp. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 24. januar 2020

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Om IVAR IKS

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon i Jær-, Stavanger- og Ryfylkeregionen.

Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester.

Selskapet eies av de 13 kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland, med et samlet innbyggertall på ca. 340.000.

IVAR IKS har i dag ca 270 ansatte og har hovedkontor på Mariero.