Om IVAR IKS:

IVAR er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon, som eies av 11 kommuner i Rogaland. 

Vi har ca. 280 ansatte. 

IVAR leverer drikkevann til alle eierkommunene, renser avløpet for å holde strender og hav rene og sørger for at  søppelet blir håndtert og gjenvunnet på en forsvarlig måte. 

Alle ledige læreplasser blir lyst ut her!

 

Arbeidsoppgaver:

Lærlingene våre får spennende arbeidsoppgaver som:

  • Daglig drift.
  • Vedlikehold av utstyr, feilsøking av utstyr, og reparasjoner av ventiler, pumper og instrumenter
  • Prøvetaking av drikkevann. 
  • Assistanse i større arbeidsoppgaver, teamarbeid, transport av varer og deponi av farlig avfall. 
  • Bidra i systematisk forbedringsarbeid.
  • Eksempler på kurs som kan bli gitt: truckfører- og tilhengersertifikat klasse BE og traverskranførerkurs.
    I tillegg arbeidskurs som varmt arbeid, arbeidsvarslingskurs (for sikker atferd ved veiarbeid), førstehjelpskurs, personløft og sikker gasshåndtering.

Alle lærlingene blir tildelt en egen fadder for perioden.

Trivselsfaktoren er høy. Lærlingene som har vært hos oss vil ofte komme tilbake, de kommer ofte på besøk og søker hyppig på stillinger i IVAR, på alle avdelinger. 

Alle ledige læreplasser blir lyst ut her!