Til sammen har de 111 års ansiennitet i IVAR. De tre jobber nå med prosjektet som skal sikre regionen en ny hovedvannledning - for andre gang.

8. mars 2023 ble ny hovedvannledning satt i drift mellom Langevatn og Fjermestad. Dette er nøyaktig 24 år etter at den forrige ledningen ble satt i drift 8. mars 1999.

Les mer om prosjektet Ny hovedvannledning Vest.

Bilde av ansatte

Vannrør som står utstilt på IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn på Ålgård.
 

Teknologisk utvikling

Mye har endret seg siden IVAR la den forrige hovedvannledningen i 1999, selv om det meste er ganske likt.

Rørene som legges denne gangen er av samme type som ble lagt for 24 år siden, og mye av utstyret og arbeidsmetodene er de samme.

- Den største forskjellen er nok den teknologiske utviklingen. Da vi prosjekterte i 1999 kom konsulentene med tegninger som vi gjennomgikk, og så måtte de reise tilbake til Bærum og tegne på nytt. I dag har vi 3D-modeller og Teams-møter, og slipper så lange prosesser og så mye reisevirksomhet som før, forklarer Jone Bakke.
 

Handler om sikkerhet

Mange lurer på hvorfor IVAR legger en ny hovedvannledning, og tror at det handler om kapasitet. Sannheten er at det handler om sikkerhet.

- Noen tror at den nye hovedvannledningen skal erstatte den gamle, men det stemmer ikke. Begge skal brukes, og målet er å sikre vannforsyningen til innbyggerne i regionen. De skal få rent vann, uansett hva som skjer, sier Ernst Georg Hovland.

Den "gamle" hovedvannledningen skal brukes like mye som tidligere, og det skal gå vann gjennom begge vannledningene. Det skal sikre vannforsyningen til innbyggerne.


Produserer strøm

En stor endring fra forrige gang hovedvannledningen ble lagt, er at denne gangen legges det inn en turbin på Fjermestad, som gjør at vi produserer strøm.

- Det ble snakket om i 1999 også, men vi var ikke modne for å ta det i bruk den gangen. De høye strømprisene vi har nå har også gjort det mer aktuelt og viktig å produsere vår egen strøm, forklarer Jone Bakke.