Nok, godt og sikkert vann, reduserte utslipp, bidrag til sirkulær økonomi og klimaavtrykk er noen av kriteriene bak prisen. Det ble derfor vist til at vi har vært tidlig ute og hatt ambisiøse mål når det kommer til valg av bærekraftige løsninger.

På vannrensing ble det trukket frem at med vårt nye vannbehandlingsanlegg på Langevatn i Gjesdal har vi nok og sikkert vann som renses på effektiv måte, og 97 prosent av innbyggerne har også tilgang til alternativ vannforsyning. Overordnet har IVAR IKS et lavt klimafotavtrykk knyttet til drift av vannforsyning.

På avløpssiden, hvor vi renser avløpsvannet i alle IVAR-kommuner, ble det vist til hvordan vi har reduserte utslipp og gjenvinner alle ressurser i avløpsslammet. Dette blir til et fullverdig gjødselsprodukt. At vi også produserer energi selv ble også vist på som et godt klimatiltak.

Norsk Vann viste også til at vi har utmerket oss gjennom å delta aktivt i nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor tema som er relevante for bærekraft.

Administrerende direktør i IVAR, Ingrid Nordbø og avdelingsleder for plan og utbygging, Njål Erland, tok imot prisen tirsdag kveld.

En av IVARs eierkommuner utmerket seg også samme dag. Klepp kommune fikk prisen BedreVANN-kommune, gjennom å ha etablert gode og bærekraftige VA-løsninger til innbyggerne. Vi gratulerer!