Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR tar i bruk ny vannkilde

På grunn av lite nedbør, mindre vann i vannkildene og høyt vannforbruk, tar IVAR nå i bruk reservevannkilden Hagavatn.

Selv om det har kommet noe nedbør, er vi fremdeles opptatt av å utnytte vannressursene best mulig og redusere nedtappingen av Romsvatn og Storevatn. Derfor tar IVAR nå i bruk reservekilden Hagavatn som vil forsyne kommunene Hå, Time og Klepp med drikkevann. 

I forbindelse med innkoplingen av Hagavatn kan abonnentene i en forbigående periode oppleve misfarget vann. Vannet er likevel trygt å drikke.  

Innkoplingen skjer torsdag 2. august.  

Vi minner om at det generelle vanningsforbudet fremdeles gjelder. Vi vil sammen med kommunene gi beskjed når vanningsforbudet kan oppheves.  

Vannkvalitet

I den første perioden etter at Hagavatn er koplet inn, kan vannet være misfarget. Dette skyldes at vannets strømningsretning endres. Misfargingen vil forsvinne etter en tid. Det kan forventes noe klorlukt. 

I motsetning til drikkevannet fra Langevatn vil vannet som leveres fra Hagavatn ikke være tilsatt kalk (kalsium). Det skal ikke ha noen praktiske konsekvenser for deg som bruker vannet.

Disse bildene viser lavere vannmengde i Romsvatn. 

 

Vannet

Vannet er desinfisert med klor. Klor tilsettes med en mengde 0,5-1,0 mg/.  Restklormengden vil være mindre enn 0,05 mg/l når vannet når forbrukerne. 

Vannet fra Langevatn som er vårt ordinære vannverk, er tilsatt kalk og CO2 for å få et drikkevann som er stabilt og lite korrosivt, med følgende karakteristikker:
Kalsium (Ca)         ca 20 mg/l
Alkalitet        ca 1,0 mmol/l
pH             ca 8,2

Vannet fra Hagavatn vil derimot ikke være stabilisert. pH justeres til ca 7,0 i vannbehandlingsprosessen. pH i drikkevannet vil påvirkes bl.a av rørmaterialet. 

Dette betyr at pH i drikkevannet ute hos forbrukerne kan variere. Følgende karakteristikker kan gis:

Kalsium (Ca)         ca 1 mg/l
Alkalitet        ca 0,05 mmol/l
pH            6,5-9,0
Aluminium (Al)         <0,2 mg/l
Jern             <0,2 mg/l