Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR støtter TV-aksjonen

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi én million mennesker varig tilgang til rent vann. IVAR støtter denne aksjonen.

Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn skal ikke trenge å gå i flere timer hver dag for å hente vann. Da får de mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn. TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for én million mennesker.

For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet.

  • Innsamlingskonto: 8380 08 09005.
  • Næringslivskonto: 8382 08 05200.

Årets sak

  1. I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelp.
  2. 800 millioner mennesker lever uten tilgang på rent vann, og hvert år dør 3,4 millioner mennesker av en vannrelatert sykdom.
  3. 1,5 millioner av disse er barn. Dette er ett dødsfall hvert 21. sekund. Mangel på trygt vann og sanitære fasiliteter dreper barn i en fart som tilsvarer at en jumbojet krasjer hver fjerde time.
  4. Pengene fra TV-aksjonen skal gå til å bore brønner, rehabilitere gamle brønner, installere og reparere håndpumper, installere anlegg for oppsamling av regnvann, anlegge rørledningsnett og drive hygieneundervisning. Landene dette skal utføres i, er Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti.
  • Kirkens Nødhjelp gir livreddende nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn.
  • Kirkens Nødhjelp samarbeider med organisasjoner og mennesker på tvers av religioner.

I Rogaland

Oilers skal ha TV-aksjonskamp 16. oktober, hvor det for hvert mål går en sum til TV-aksjonen. Viking skal ha TV-aksjonskamp 14. oktober.

Brannmenn i Stavanger skal ha photoshoot på brannstasjonen for koseklær og nattøy, som skal selges til inntekt for TV-aksjonen. I tillegg skal det være kunstauksjon 10. oktober, ulike konserter og barer og restauranter skal donere tips den 17. oktober.

Ringestafett

Onsdag 15. oktober kl 13-17 blir det ringestafett for næringslivet på Statens Hus.

Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Sokndal, Lund, Klepp, Hå, Time og Randaberg har bekreftet å stille og ta med seg et ringeteam fra sin kommune bestående av næringslivsledere.

NRK Rogaland stiller og Rune Bjerga skal holde det hele i gang.