Vi har inngått samarbeid med Dfind om rekruttering av ny avdelingsleder for økonomi og anskaffelser.

Søknadsfrist: 31.03.2023.

Ønsker du deg en økonomilederrolle som bidrar til å nå klimamålene?

Leder for økonomi og anskaffelser har det overordnede ansvaret for økonomistyring i IVAR, og inngår i direktørens ledergruppe. Dette er en viktig rolle som bidragsyter til IVARs strategiske og bærekraftige utvikling, og er en støtte for de andre avdelingslederne i overordnede beslutninger.   

Vedkommende vil lede en avdeling med 10 medarbeidere, og støtter driftsorganisasjonen innen økonomi og innkjøp. Økonomisk analyse som grunnlag for lønnsomhetsberegninger og prising av tjenester er en sentral del av avdelingens ansvarsområde. IVAR inngår i stadig mer komplekse sirkulære verdikjeder, og involverer oss i nye nedstrøms markeder for resirkulerte råvarer. Ivaretakelse av grensesnittet mellom selvkosttjenester og næringsaktivitet er derfor en viktig del av ansvarsområdet. 

I denne rollen blir du sentral i IVARs kontakt med eierne og i samhandlingen med styret, samt i IVAR sitt arbeid med å hjelpe eierkommuner med å oppfylle klimamål og kravene fra myndighetene.

Vi ønsker oss en leder som er kvalitets- og kostnadsbevist. Vi liker at du er beslutningsdyktig og med åpen kommunikasjon legger du til rette for at mål nås. Du får mange gode samarbeidspartnere i administrerende direktør, disiplinleder økonomi, disiplinleder anskaffelser, øvrige avdelingsledere, eiere, styre og myndigheter.

 

Rollen har ansvar for:

 • Økonomistyring i IVAR 
 • At bedriftens støttetjenester innenfor budsjett, regnskap og anskaffelser er effektive og tilpasset driftens behov
 • At bedriftens behov for økonomisk analyse knyttet til lønnsomhetsberegninger og prising av tjenester blir dekket
 • At bedriften ivaretar grensesnittet mellom selvkosttjenester og næringsaktivitet
 • At bedriften har gode systemer for budsjettoppfølging og internkontroll innenfor økonomi
 • IVARs finansforvaltning, inkludert grønne lån
 • At regnskapene utarbeides i henhold til krav og vedtatte spesifikasjoner
 • Bedriftens bærekraftsrapportering
 • Fremme bærekraftige løsninger gjennom anskaffelser
   

I tillegg har rollen også ansvar for: 

 • Å bidra til strategisk utvikling av selskapet
 • Personalledelse i avdelingen 
 • Å utvikle selskapets kompetanse for å møte behov innenfor økonomistyring, analyse og involvering i nye markeder
 • Å tilrettelegge for styrets arbeid, i samarbeid med administrerende direktør
 • Å bidra i selskapets kontakt med eierne

Vi ønsker kontakt med kandidater som har: 

 • Høyere relevant utdannelse, minimum bachelornivå men fortrinnsvis på masternivå, innen økonomi/finans/regnskap eller liknende relevant erfaring med økonomiansvar, inkludert regnskap
 • Erfaring med personalansvar 
 • Gode excel-kunnskaper
 • I tillegg er det positivt om du viser interesse for produksjon og drift, har interesse for å lære selvkostregelverket, regelverket rundt offentlige anskaffelser, bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi, dersom du ikke har erfaring med dette fra tidligere. Vi tror også du vil trives og lykkes i rollen hvis du er analytisk, har interesse for strategisk ledelse, er forbedringsorientert og er en relasjonsbygger som kan bygge bro mellom økonomifaget og driftsorganisasjonen.   


Vi tilbyr

Vi tilbyr en bred lederrolle og fleksibel arbeidstid. Du får muligheten til å lede et dyktig team som bidrar til et trivelig arbeidsmiljø. Det er viktig for oss at vår nye leder evner å bygge en samlende kultur innenfor og på tvers av organisasjonen. IVAR er en virksomhet som i kraft av sitt samfunnsoppdrag er i kontinuerlig endring og utvikling.

Søknad og CV sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via Dfind sitt rekrutteringssystem, senest og innen 31. mars 2023. Vitnemål og attester lastes opp under "Vedlegg".  

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss.

IVAR er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vil du vite mer om rollen? Ta kontakt med Senior Advisor Cathrine Leiros, cathrine.leiros@dfind.no eller Business Area Manager Silje Finnskog Jensen, silje.finnskog.jensen@dfind.no

 

Om arbeidsgiver

IVAR sin visjon er: Et samfunn der ingenting går til spille. Vi har som formål å anlegge og drive industrianlegg for vannbehandling, avløp og gjenvinning. IVAR eies av 12 kommuner i Stavanger/Ryfylke/Jær-regionen med et samlet innbyggertall på ca. 360 000. Hovedkontoret ligger på Mariero, og selskapet har i dag 244 ansatte (209,58 årsverk).