Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR sikrer vannforsyninga for framtida

Stavanger-regionen er i sterk vekst, og tall fra SSB anslår at både folketall og næringsvirksomhet vil fortsette å øke i årene framover mot 2050. Dette gjør at IVAR må utvide vannforsyninga.
 

I høst har IVAR lagt fram Hovedplan for vannforsyning 2050. I planen kommer det fram at regionen vil trenge større mengder drikkevann. I tillegg gjør en uheldig utvikling i vannkvalteten at vi i framtida må basere oss på en mer omfattende renseprosess enn det vi har behøvd til nå. Klimaet endrer seg, og det påvirker vannet. Vi trenger altså både ny vannkilde og ny renseprosess.

- Hovedplanen ser nesten 40 år fram i tid, men alt om 10-15 år vil vi få problem med kapasiteten om vi ikke raskt tar tak i disse oppgavene, sier Karl Olav Gjerstad. Han er fagansvarlig for vann hos IVAR, og har utarbeidet planen.

- Vi oppfyller alle krav i Drikkevannsforskriften, og vannet vi leverer holder alle kvalitetskrav som vi er pålagt, men vi fyller ikke helt våre egne ambisjoner om hvordan godt vann bør være. Vannkildene våre har for høy sommertemperatur og for høyt fargetall om høsten. Ny vannkilde vil sikre en bedre kvalitet, og vil sørge for at vi kan levere de mengdene som vil kreves framover. Vi arbeider også med å etablere nye rensemetoder som sikrer at kvaliteten blir god nok til tross for at utviklingen generelt gjør at kvaliteten på råvannet blir dårligere, sier Karl Olav Gjerstad.

Det er Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune som er pekt ut som den best egnede vannkilden for framtida. Dette vannet er større og dypere enn IVARs nåværende vannkilder, og vil sikre både kapasitet og kvalitet.