For noen uker siden testet IVAR ut interessen for jordblanding til private. Det viste seg at det var stor interesse, og vi har bestemt oss for å tilby mer ferdigblandet jord som består av IVAR-kompost og sand.

I testperioden hadde vi en svært lav pris som ikke dekket produksjonskostnadene våre. Vi må produsere jorden til selvkost, prisen er dermed satt til 450 kroner per kubikk.

Du kan fortsatt kjøpe IVAR-kompost for kr 100 per kubikk. Komposten må da blandes ut med jord/sand dersom du skal benytte den til blomsterjord og dyrking av grønnsaker. Les mer om komposten her.

Velkommen til Forus!

jordblanding