Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR renser enda mer

Like før påske åpna IVAR et nytt og bedre renseanlegg på Nærbø og en ny del av renseanlegget på Grødaland. Med dette ble renseprosessen på Grødaland utvidet slik at den også omfatter en kjemisk prosess.

Ordfører i Hå kommune, Mons Skrettingland, som også sitter i IVARs styre, åpnet det nye anlegget på Nærbø. Stanley Wirak, ordfører i Sandnes og styreleder i IVAR, fikk æren av å åpne det nye rensetrinnet på Grødaland renseanlegg.

I tillegg til IVARs styre og ledergruppe, var blant annet prosjektgrupper, entreprenører og politikere i Hå kommune invitert til åpningen. De ble vist rundt på anleggene, og markeringen ble avsluttet med lunsj på Jærmuseet.

Mons Skrettingland åpnet IVAR avløpsrenseanlegg Nærbø.

Ordfører Mons Skrettingland fikk overrakt blomster av IVARs administrerende direktør, Kjell Øyvind Pedersen, etter snorklippingen.

Styreleder i IVAR, Stanley Wirak, åpnet det nye renseanlegget på Grødaland. Snorholdere var Steinar Skretting (til venstre) og Johan Varhaug. De to er en del av laget av driftsteknikere som skal drive anlegget.

Alle gjestene fikk omvisning på begge anleggene. (Alle foto: John Prestegård)